Waris

WARIS (BALIK NAMA)

  1. Akta Kematian

  2. Sketsa silsilah Keluarga

  3. Surat Keterangan Ahli Waris (dibuat oleh para ahli waris diketahui Lurah dan Camat)

  4. Surat Pernyataan Ahli Waris (dibuat oleh para ahli waris diketahui Lurah dan Camat)

  5. Fotocopy KTP para Ahli Waris

  6. Fotocopy KK para Ahli Waris

  7. Fotocopy Surat Nikah Pewaris

  8. Fotocopy Sertifikat Tanah

  9. SPPT n dan Tanda Bukti Pelunasan PBB P2